Odbiór odpadów z restauracji

Zajmujemy się pozyskiwaniem zużytych olejów a następnie ich ekologicznym zbywaniem. W naszej ofercie znajduje się utylizacja odpadów gastronomicznych. Oferujemy pomoc szczególnie restauracjom, barom, szkołom i przedszkolom. Ponadto oferujemy projektowanie i wdrażanie systemów gospodarki produktów zbędnych.

Utylizacja odpadów gastronomicznych

Specjalista budowlany

Na naszej stronie można zgłosić do konkursu przedsięwzięcia wyróżniające się szczególnymi walorami w zakresie modernizacji obiektów. Jako stowarzyszenie nie tylko organizujemy formę rywalizacji, ale też wydajemy czasopismo "Inżynier budownictwa", aby w jeszcze większym stopniu szerzyć wiedzę na ten temat.

Inżynier budownictwa