Odbiór odpadów z restauracji

Zajmujemy się pozyskiwaniem zużytych olejów a następnie ich ekologicznym zbywaniem. W naszej ofercie znajduje się utylizacja odpadów gastronomicznych. Oferujemy pomoc szczególnie restauracjom, barom, szkołom i przedszkolom. Ponadto oferujemy projektowanie i wdrażanie systemów gospodarki produktów zbędnych.

Utylizacja odpadów gastronomicznych

Słowo Boże

Pismo Święte to nie tylko mądrości zapisane w słowach, ale również zasady biblijne, którymi każdy chrześcijanin powinien się kierować, by żyć w zgodzie z Bogiem. Ewangelia zawiera setki pouczeń, wskazówek oraz wartościowych rad, dzięki którym można zbliżyć się w sposób duchowy do Stworzyciela Nieba i Ziemi.

zasady biblijne